• Startsida
  • Sök
  • Välj
  • Boka
  • Färdig

Sök

Välkommen till vårt bokningssystem i Burlövs kommun!

I Burlövs kommun finns flera olika lokaler som föreningar, företag och privatpersoner kan boka. Hitta en lokal som passar ditt arrangemang. Välj mellan idrottshallar, gymnastiksalar, idrottsplatser, lägergård eller samling- och möteslokaler.

Här kan du se lediga tider i våra anläggningar.  Välj om du vill söka en enstaka tid eller om du vill söka en återkommande tid under en längre period (samma tid varje vecka).

Våra fritidsanläggningar går att boka löpande under året.

Våra idrottsanläggningar öppnas upp ett halvår i taget.

För information om när de olika bokningsperioderna öppnas, se www.burlov.se

 

Arlövs Teater renoveras under perioden maj - augusti 2024

Fasad och fönster kommer att renoveras på Arlövs Teater vilket gör att störande ljud kan förekomma och att fönster byts ut. Det går fortfarande bra att hyra lokalen då det är det yttre skalet på fastigheten som genomgår renovering. För mer information, kontakta Medborgarservice.

Välkommen till vårt bokningssystem i Burlövs kommun!

I Burlövs kommun finns flera olika lokaler som föreningar, företag och privatpersoner kan boka. Hitta en lokal som passar ditt arrangemang. Välj mellan idrottshallar, gymnastiksalar, idrottsplatser, lägergård eller samling- och möteslokaler.

Här kan du se lediga tider i våra anläggningar.  Välj om du vill söka en enstaka tid eller om du vill söka en återkommande tid under en längre period (samma tid varje vecka).

Våra fritidsanläggningar går att boka löpande under året.

Våra idrottsanläggningar öppnas upp ett halvår i taget.

För information om när de olika bokningsperioderna öppnas, se www.burlov.se

 

Arlövs Teater renoveras under perioden maj - augusti 2024

Fasad och fönster kommer att renoveras på Arlövs Teater vilket gör att störande ljud kan förekomma och att fönster byts ut. Det går fortfarande bra att hyra lokalen då det är det yttre skalet på fastigheten som genomgår renovering. För mer information, kontakta Medborgarservice.